2017- Development Year! Kosmetyka/ Biznes.

Na podstawie zajęć przeprowadzonych z zarządem jednego z liderów branży kosmetycznej:): 

development year- rok rozwoju/ postępu- kolejny krok!

We are determined to make 2017 our development year- Jesteśmy zdeterminowani aby 2017 był rokiem naszego rozwoju!

I want to …. / I would like to …

  1. have high position in the search engines- wysoka pozycja w wyszukiwarkach,
  2. acquire foreign clients from Germany and Scandinavia- pozyskać klientów obcokrajowców z Niemiec i Skandynawii
  3. implement new treatments and aesthetic medicine- wprowadzić do oferty nowe zabiegi i medycynę estetyczną
  4. widen the offer generally- poszerzyć ofertę, ogólnie
  5. compose new business plan- stworzyć nowy biznes plan
  6. run extensive promotion campaign- przeprowadzić intensywną kampanię promocyjną

We will definitely need to overview our employment structure– Z pewnością będziemy musieli przejrzeć/ zweryfikować strukturę zatrudnienia

  1. the staff employed on the permanent job contracts- personel zatrudniony na podstawie umowy stałej
  2. we prefer b2b contracts rather than the permanent ones- preferujemy (tutaj) samozatrudnienie niż umowy o pracę