airborne- …

  • w powietrzu

The KLM is already practically airborne- KLM praktycznie  już wystartował/ jest już w powietrzu.