Wprowadzone przez Szymon Janicki

,

Fire Prevention/ Protection System in a Hotel/ Słownictwo.

smoke removal system- system oddymiania central venitilator- wentylator główny (main ventilating unit) fire-resistant- niepalny/ odporny na ogień lead- run-transport-provide-supply- dostarczać/ zapewniać vertical/horizontal ductworks- pionowe/ poziome kanały air-extract grill- kratka odprowadzająca powietrze in the hall under the ceiling- w przedpokoju pod sufitem silent operation- ciche działanie operating very silently- pracujący bardzo cicho emergency staircase- klatka schodowa […]

,

The Flight Panel. Lotnictwo

WATCH THE FILM AND LEARN THE WORDS! 0:42′ fuel quantity gauge/ indicator- wskaźnik poziomu paliwa 0:43′ the oil temperature and pressure gauge/ indicator- wskaźnik temperatury i ciśnieniomierz oleju We need to monitor the gauges. This can indicate (określać/ oznaczać)  to us if we have an oil leak (wyciek oleju) and provide us with notice (poinformować/ […]

,

Prison Reform in Great Britain. Prawo.

0:07′ I don’t excuse the crimes the prisoners have committed- Nie usprawiedliwiam przestępstw, które popełnili osadzeni 0:11′ we need to face facts- musimy zmierzyć się z faktami 0:19′ …will serve their time and be back in our communities- odbędzie wyrok i powróci do społeczności/ społeczeństwa 0:22′ squander days in jail- marnować/ mitrężyć czas spędzony w […]

,

Private Plane Accidents- opis zdjęć.

WATCH THE FILM AND LEARN THE WORDS! 0:20′ the pilot is in the spin– korkociąg 0:40′ 9 fatalities in 11 small plane crashes nationwide- 9 śmiertelnych ofiar w 11 katastrofach małych samolotów w całym kraju 1:17′ recover from emergencies– poradzić sobie…/ wyjść …/ znaleźć wyjście z sytuacji awaryjnych 1:27′ overcome panic- pokonać/ przezwyciężyć panikę 1:28′ stall- przeciągnięcie 1:30′ […]

Great Market News Across the World!

entrepreneurs- przedsiębiorcy, confirmed data- potwierdzone dane, at the faster pace- w szybszym tempie, to flourish- rozkwitać/ świetnie się rozwijać, revenue- zysk, to power the economy- napędzać gospodarkę, confidence- pewność siebie/ zaufanie do własnych możliwości, increased government spendings- zwiększone wydatki rządowe, take-off- start samolotu/ tutaj: początek dynamicznego rozwoju.  to overcome- pokonać, wyprzedzić All newspaper and tv headlines today […]

Minimum Wage… Fake!

to witness the discussion- być świadkiem/ śledzić dyskusję to raise the minimum wage- podwyższyć płacę minimalną,  to increase the burden- zwiększyć obciążenia, a retailer- sprzedawca (zwykle: sklep, firma sieciowa, etc.), a service provider- usługodawca, food processing industry- przemysł spożywczy labour costs- koszty pracy, a billion- miliard, a benefit- zasiłek/ dodatek, staff discounts- zniżki/ rabaty dla […]

,

Airline Catastrophes- opis zdjęć.

The Tenerife Fatal Collision Słownictwo: fatal collision- tragiczne/ śmiertelne zderzenie taxi to the same runway for take-off- kołować na tę samą drogę startową foggy- mglisty drifting clouds at the very low altitude- przemieszczające się chmury na bardzo niskiej wysokości airborne- znajdujący się w powietrzu  nose gear clears the Pan Am- przednie podwozie minęło samolot Pan […]

,

Samsung: …

” We understand the concern our clients  must be feeling after recent reports have raised questions about our newly released Note7 devices. We want to reassure our customers that we take every report seriously and we appreciate their patience as we work diligently through this process.” concern- zmartwienie/ wątpliwość/ niepokój: doskonałe słowo we wszystkich wymienionych kontekstach. […]

Komunikacja pomiędzy działami IT i Sprzedaży.

Cel: płynna współpraca między strategicznymi zespołami firmy: – aby współpraca nie powodowała konfliktów i opóźnień w pracy, – aby specjaliści obu stron wyrażali komunikaty zrozumiałe dla odbiorców, – aby projekty IT efektywnie służyły klientom i dobru firmy.

,

Supplements: Danger and Wasting Money. Medycyna.

Beginners: have the right diet- stosować odpowiednią dietę Only a low percentage of people have the right diet– Tylko niewielki procreant ludzi stosuje odpowiednią dietę. Intermediate: unnecessary expense- zbędny wydatek The scientists believe that buying supplements is an unnecessary expense– Naukowcy uważają, że kupowanie suplementów stanowi zbędny wydatek. Advanced: contribute to …- przyczynić się do …/ […]