Wprowadzone przez Szymon Janicki

overhead squat- …

przysiad ze sztangą nad głową Overhead squat is an exercise that requires great balance and core stability- Przysiad ze sztangą nad głową jest ćwiczeniem które wymaga dobrej równowagi i stabilności mięśni głębokich brzucha.

allergic reaction- …

reakcja alergiczna A rash that appears around the same time we started using a new cosmetic product, may indicate an allergic reaction to the given product- Wysypka, która pojawia się w tym samym czasie gdy zaczęliśmy używać nowy produkt kosmetyczny, może być znakiem reakcji alergicznej na dany produkt.

excel- …

błyskawicznie rozwijać się The brand is predicted to excel on European markets and worldwide- Przewiduje się, że marka będzie się rozwijać na rynkach europejskich i światowych.

restart- …

restartować If the screen of your phone froze, try to restart it by holding on the power on button until the screen goes black- Jeśli ekran telefonu zaciął się, spróbuj nacisnąć i przytrzymać przycisk startu, aż do wyłączenia się ekranu.

underpayment- …

niedopłata/ zaniżone wynagrodzenie The Act protects the workers against exploitation and underpayment– Niniejsza ustawa ochrania pracowników przed wyzyskiem i zaniżonym wynarodzeniem.

calories- …

kalorie Information about calories and nutrients of that meal can be found at the back of the packet- Informacja o kaloriach oraz składnikach odżywczych znajduje się z tyłu opakowania.

sillicone- …

silikon Apply silicon serum to the ends of your hair to prevent it from splitting and damage- Zaaplikuj serum silikonowe na końcówki włosów aby ochronić je przed rozdwajaniem się i uszkodzeniami.