, , , ,

broad range/ wide range… Business / Law / Medicine (4 All Users).

We need to ensure that we use a broader range of antibiotics in our hospitals, so that if there is a global supply problem, it doesn’t have such a large impact– Musimy zapewnić, że stosujemy szerszą grupę antybiotyków w naszych szpitalach tak aby w przypadku wystąpienia globalnego problemu z dostawami, nie miało to tak dużego wpływu,  Philip Howard, Royal Pharmaceutical Society.

Słowo range jest bardzo często stosowane w kontekstach medycznych/ biznesowych i prawniczych. Na język polski każdej branży tłumaczymy je nieco inaczej: zakres/ oferta/ grupa/ zasięg, etc. Decyduje kontekst i zdrowy rozsądek!

The company is presenting a wide range of products which will launched in the second quarter-  Firma przedstawia szeroką ofertę/ gamę produktów, które zostaną uruchomione w drugim kwartale.

The evidence presented allowed a wide range of legal interpretations of the subject content– Przeprowadzony dowód pozwalał  na szeroki zakres interpretacji/ wiele możliwości interpretacji  przedmiotu sprawy.

What is the average range of the electrically driven vehicle at present?- Jaki jest obecnie średni zasięg pojazdu napędzanego silnikiem elektrycznym