wide stance- …

  • szerokie rozstawienie stóp

Wide stance on squat can help you with hitting the depth- Szerokie rozstawienie stóp w przysiadzie może pomóc ci w osiąganiu odpowiedniej głębokości przysiadu.

sugar free- …

  • bez cukru

Sugar-free drinks and water should replace sugary drinks when on diet- Napoje bez cukru i woda powinny zastąpić słodzone napoje gdy jesteśmy na diecie.

whey protein- …

  • białko serwatkowe

Whey protein is an excellent addition to your diet when you are not getting enough protein from food- Białko serwatkowe jest doskonałym dodatkiem do diety jeśli nie dostarczasz wystarczającej ilości białka z jedzenia.

overhead squat- …

  • przysiad ze sztangą nad głową

Overhead squat is an exercise that requires great balance and core stability- Przysiad ze sztangą nad głową jest ćwiczeniem które wymaga dobrej równowagi i stabilności mięśni głębokich brzucha.

calories- …

  • kalorie

Information about calories and nutrients of that meal can be found at the back of the packet- Informacja o kaloriach oraz składnikach odżywczych znajduje się z tyłu opakowania.

lactose free- …

  • bez laktozy

Lactose-free products can be as easily purchased as any other fresh produce- Żywność bez laktozy może być łatwo zakupiona, tak samo jak każdy inny świeży produkt.

vegan- …

  • wegański

When embarking upon a vegan diet you must control your protein intake to make sure you provide your body with enough protein- Przechodząc na dietę wegańską ważne jest aby kontrolować spożywanie białka, aby upewnić się, że dostarczamy go w diecie wystarczająco.

spinning class- …

  • zajęcia jazdy na rowerku

High-intensity spinning classes have recently gained much interest among women involved in fitnesss- Intensywne zajęcia jazdy na rowerku zyskały ostatnio spore zainteresowanie ze strony kobiet związanych z fitnessem.

lunges-

  • wykrok

Lunges are great alternative to squats without loading the spine- Wykroki są świetną alternatywą dla przysiadów bez obciążania kręgosłupa.

abdominal muscles- ….

  • mięśnie brzucha

Abdominal muscles are tiring and recovering quickly and therefore it is recommended to train them as often as possible-  Mięśnie brzucha męczą się i regenerują szybko dlatego zalecane jest trenowanie ich najczęściej jak jest to możliwe.