curling iron- …

  • lokówka

When using the curling iron, use hair wax for individual hair strands for a flawless look- Używając lokówki, nakłądaj wosk na każdy pukiel włosów aby uzyskać nieskazitelny efekt.

patch test- …

  • test naskórkowy

Always perform a patch test before using a new hair dye to check for any allergic reactions- Zawsze wykonaj test naskórkowy zanim użyjesz nową farbę do włosów, aby sprawdzić czy nie ma reakcji alergicznej.

irritated- …

  • podrażniony

Some make up cosmetics may leave your eyes irritated and teary, which can be sign of allergic reaction- Niektóre kosmetyki do makijażu mogą sprawić, że twoje oczy będą podrażnione i załzawione co może być znakiem reakcji alergicznej.

allergic reaction- …

  • reakcja alergiczna

A rash that appears around the same time we started using a new cosmetic product, may indicate an allergic reaction to the given product- Wysypka, która pojawia się w tym samym czasie gdy zaczęliśmy używać nowy produkt kosmetyczny, może być znakiem reakcji alergicznej na dany produkt.

wax- …

  • wosk

Depilation with wax is painful bu brings long-lasting results- Depilacja woskiem jest bolesna ale przynosi długotrwałe rezultaty.

sillicone- …

  • silikon

Apply silicon serum to the ends of your hair to prevent it from splitting and damage- Zaaplikuj serum silikonowe na końcówki włosów aby ochronić je przed rozdwajaniem się i uszkodzeniami.

nourishing- …

  • odżywczy

One of the ingredients is the highly-nourishing argan oil- Jednym ze składników jest wysoko-odżywczy olej arganowy.

product range- …

  • gama produktów/ oferta

This product range is proudly made of 99% natural ingredients- Z dumą informujemy, że ta gama produktów jest wykonana z naturalnych składników w 99%

deload- …

  • roztrenowanie

Deload every 4 weeks is recommend to even beginner athletes to avoid injury and overtraining- Roztrenowanie raz na 4 tygodnie jest zalecane nawet dla początkujących zawodników aby uniknąć kontuzji lub przetrenowania.

dermatologically tested- …

  • testowany dermatologicznie

This deeply moisturizing cream has been dermatologically tested and shall not cause allergic reactions- Ten głęboko nawilżający krem był przetestowany dermatologicznie i nie powinien wywoływać reakcji alergicznych.