, , , , , ,

encourage to … / discourage from… + wyjaśnienie (4 all users)

–zachęcać/ motywować  do… i zniechęcać do…  Niezwykle ważne i często stosowane, przydatne dwa wyrażenia. Przyimkowy koszmar dla polskich uczniów. Ze względu na bezpośredni charakter tłumaczenia, często popełniamy błąd, nie zauważamy: w języku polskim stosujemy przyimek ‘do’ zarówno po “zachęcać” jak i po “zniechęcać”. W języku angielskim odpowiednich polskiego “do”: ‘to’ stosujemy wyłącznie po ‘encourage’. Po ‘discourage’ stosujemy ‘from’:

  • I will really encourage my daughter to take up studies abroad –  Będę z pewnością zachęcał moją córkę do podjęcia studiów zagranicą.
  • The friends discourage Tom from giving up his job without securing another employment – Przyjaciele zniechęcają Toma do rezygnacji z pracy bez zabezpieczenia zabezpieczenia zatrudnienia.