, , ,

Fuel debates… Analiza zdania. Business/ Medicine/ Law (dostęp otwarty)

Poniższe zdanie dotyczy medycyny/ zdrowego odżywiania się, ale wyrażenie fuel debates jest szeroko stosowane także w prawie i biznesie:

Scientific Innovations have the long history of fueling debates over the morality of eating meat. (theatlantic.com)

fuel debate – podsycać spór/ konflikt, ale także: dyskusję/ kontrowersje, etc.

Właśnie ta szerokość interpretacji sprawia, że wyrażenie jest tak powszechnie stosowane, np.

PRAWO

The information revealed by the press fueled the fierce debate over the constitutionality of the proposed solution – Informacje podane przez prasę dodatkowo zaogniły ostry spór dotyczący konstytucyjności proponowanych zmian.

BIZNES

The nomination of the new manager: the president’s relative, fueled the debate over the transparency standards in the company – Mianowanie nowego menadżera: krewnego prezesa, zaogniło spór dotyczący przejrzystości standardów w firmie.

Przeciwieństwem dla fuel a debate jest wyrażenie: settle a debate – zażegnać spór.