, ,

Tryby warunkowe/ Teoria + Test/ Intermediate (B) (dostęp otwarty)

PIERWSZY TRYB WARUNKOWY

If I get this promotion, I will earn much more money.

czas teraźniejszy·····················czas przyszły (tryb warunkujący dokonanie pewnej czynności w przyszłości od innego zdarzenia, innej czynności)

DRUGI TRYB WARUNKOWY
If I got this promotion, I would earn much more money.

czas przeszły···················· would+ czasownik (drugi tryb warunkowy to takie typowe „gdybanie”)

TRZECI TRYB WARUNKOWY
If I had got this promotion a year ago, I would have earned much more money.

czas Past Perfect··································· czas Future Perfect in the Past (would+ have+ III forma czasownika) wyraża warunek niemożliwy do spełnienia bo odnoszący się do przeszłości. Czynniki określające warunek wykonanie czynności nie nastąpiły, w związku z tym czynność nie została wykonana

UWAGA!!!

W języku polskim istnieją dwa tryby warunkowe. Polacy wyrażają znaczenia angielskiego trzeciego trybu warunkowego za pomocą trybu drugiego, dodając jedynie określenie czasu w przeszłości.

If I had a chance, I would go to this job interview.
Gdybym miał szansę, poszedłbym na tę rozmowę kwalifikacyjną.
If I had had a chance last month, I would have gone to this job interview
Gdybym miał szansę w zeszłym miesiącu, poszedłbym na tę rozmowę kwalifikacyjną.

Podobnie jak w języku polskim, kolejność zdania warunkowego i zdania głównego jest dowolna i nie ma wpływu na znaczenie zdania.

If I take a low interest loan, I will have no problems to pay it back = I will have no problems to· pay back, if I take a low interest loan.

Zamiast ‘if’ stosuje się wiele innych łączników, np.

when (gdy), as long as (jeśli tylko) , assuming (that) (zakładając, że) , even if (nawet jeśli), if only (jeśli tylko) , on the condition that (pod warunkiem, że) , unless (jeśli nie), in case (na wypadek).

Conditional sentences- intermediate level

How much money __________ on holidays if you won the lotto?

 
 
 
 

I __________ go to the seaside on Monday if the weather is nice.

 
 
 
 

I would have informed you yesterday if I __________ you were coming!

 
 
 
 

__________ you help me if I ask you for assistance?

 
 
 
 

If I had finished my work earlier yesterday, I would __________ to watch the match.

 
 
 
 

He __________ not graduate from the studies if somebody doesn’t help him financially.

 
 
 
 

If they __________ able to work harder, they would earn more money.

 
 
 
 

How __________ react if the examination results are negative?

 
 
 
 

They __________ if the bride had known the truth!

 
 
 
 

How will your react if she __________?

 
 
 
 

Jeśli macie ochotę na więcej ćwiczeń, znajdziecie je pod poniższym linkiem: