, ,

Wyrażanie planów. Gramatyka. Poziom B.

Plany wyrażamy na trzy sposoby:

  1. Decyzje podejmowane w chwili mówienia: czasownik modalny will.
  2. Luźne plany, jeszcze nie do końca pewne. Wyrażenie intencji/ zamiaru: konstrukcja to be going to.
  3. Plany, których realizacja jest pewna. Za nami już przygotowania, etc. Present Continuous.

Przykłady:

  1. OK. We will spend the holidays in Greece. Kontekst: małżonkowie uzgadniają plany wakacyjne. Po rozpatrzeniu kilku wariantów podejmują decyzję.
  2. We are going to spend the holidays in Greece. Kontekst: po kilku dniach żona odpowiada na pytanie koleżanki dotyczące planów wakacyjnych.
  3. We are spending the holidays in Greece. Kontekst: przed wyjazdem (zakupiono już bilety lotnicze/ dokonano rezerwacji hotelu, zakupu ubezpieczenia etc.) mąż odpowiada na pytanie kolegi dotyczące planów wakacyjnych.

Warto pamiętać, że przyszłość najbardziej formalnie wyrażana jest w języku angielskim przez czas Simple Present. Typowo: w formalnych zaproszeniach, ogłoszeniach, zapowiedziach, rozkładach jazdy, etc. Np.

The 5.45 train to Glasgow leaves from platform 5 at 10.45.

1. The exhibition __________ in the north wing of the Gallery at 7 pm. We kindly ask you to arrive on time and bring the invitation to display at the entrance.

 
 
 
 

2. The Air France flight 1407 ___________ at 7.15 at Terminal B CDG.

 
 
 
 

3. Look! The car is coming. I _________ the driver.

 
 
 
 

4. We _________ married next Saturday. We have invited 80 guests. Everything is ready.

 
 
 
 

5. My daughter says she _________  architecture studies in Paris in a few years.