Monika Jankowska-Janicka

Właściciel ilcs.eu, Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów aBiznesu.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

 • kreacja i skuteczna komunikacja reklamowa,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • storytelling jako uniwersalne narzędzie perswazji w biznesie
 • sprzedaż i budowanie relacji z klientem,
 • negocjacje w biznesie,
 • nowoczesne standardy obsługi klienta,
 • komunikacja z mediami (szkolenia dedykowane m.in. rzecznikom prasowym, zarządom, zespołom PR, urzędnikom),
 • budowanie wizerunku i strategii marketingowej firm,
 • przywództwo i motywacja
 • etykieta w biznesie: zasady etykiety w mowie, piśmie i komunikacji elektronicznej.

Doświadczenie szkoleniowe:

Przygotowanie i realizacja szkoleń spełniających indywidualne wymagania klientów, m.in.:

 • Vestas Poland,
 • ING Bank Śląski,
 • Zachodniopomorska SKOK,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny,
 • Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Szczecinie
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.

Stała współpraca szkoleniowa z m.in.:

 • Polską Fundacją Przedsiębiorczości
 • Centrum Szkoleniowo – Rozwojowym Sapientia
 • Uniwersytetem Jagiellońskim (moduł: Psychologia Reklamy)