Szymon Janicki

Pomysłodawca, założyciel i właściciel Internet Language Communication Systems.

Tematyka szkoleń językowych i komunikacyjnych dostosowanych indywidualnie do profilu klienta:

  • język angielski w biznesie (min. język negocjacji i sprzedaży, korespondencja formalna, terminologia języka angielskiego w bankowości, ubezpieczeniach),
  • komunikacja lotnicza w języku angielskim (standardy ATC, ICAO, egzaminator TEA- egzamin uznawany przez ULC)
  • język angielski w prawie (min. terminologia kontraktów, egzaminy TOLES),
  • język angielski  w medycynie,
  • przygotowanie do procesu rekrutacyjnego na stanowiska kierownicze  w firmach międzynarodowych (język polski i angielski),
  • szkolenia skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach międzynarodowych działających na terenie Polski oraz polskich- zamierzających rozszerzyć działalność na rynkach zagranicznych,
  • skuteczna komunikacja zawodowa w zespołach wielokulturowych, wielojęzykowych i wielonarodowych,
  • sztuka komunikacji w warunkach stresu zawodowego.