Wprowadzone przez Szymon Janicki

taxable- …

podlegający opodatkowaniu Taxable income is calculated on the basis of operational activity of the Group and may therefore, vary- Przychód podlegający opodatkowaniu jest obliczany bazując na działalności operacyjnej spółki, może wiec podlegać zmianom.

pimples- …

pryszcze Occasional pimples that are not signs of acne can appear as a result of an incorrect diet- Pryszcze pojawiające się od czasu do czasu, które nie są znakiem trądzika, mogą występować jako rezultat złej diety.

hyauloric acid- …

kwas hialuronowy Hyaluronic acid is a strong moisturizer as it can bind 4 time more water than its masshyaluronic- Kwas hialuronowy jest silnym składnikiem nawilżającym, gdyż potrafi wiązać 4 razy więcej wody niż jego masa.

brand loyalty- …

lojalność wobec marki Promoting brand loyalty through loyalty programs, discounts and vouchers for existing customers is one of the retention strategies that would bring your enterprise a continuous income- Promocja lojalności wobec marki poprzez programy lojalnościowe, zniżki, kupony dla istniejących klientów to jedna ze strategii zatrzymania klientów, która przyczyni się do wzrostu zysków w twojej firmie.