Wprowadzone przez Szymon Janicki

immigration control- …

kontrola graniczna When arriving to the UK, all passengers must pass through immigration control– Przyjeżdzając do Zjednoczonego Królestwa, wszyscy pasażerowie muszą przejść przez kontrolę graniczną.

glutes- …

mięśnie pośladków Single-leg, lower body exercises will aid the development of glutes muscles– Jednonożne ćwiczenia na dolne partie ciała pomogą rozwinąć mięśnie pośladków.

take-off- …

start All electronic devices on board of this aircraft should be switched off during taxi, take-off and landing- Wszelkie urządzenia elektroniczne na pokładzie tego samolotu muszą być wyłączone podczas kołowania, startu i lądowania.

,

American Workers’ Mobility. Business (4 Registered Users)

Beginners: move- poruszać się/ tutaj: przeprowadzać/ zmieniać miejsce zamieszkania The Americans have no problem to move if they can find a better job in another part of the United States – Amerykanie nie mają problemów z decyzją o zmianie miejsca zamieszkania, jeśli mogą znaleźć lepszą pracę w innym regionie Stanów Zjednoczonych. Intermediate: related to …- […]

extension- …

prostowanie Flexion and extension of a joint are opposite motions that shorten or lengthen attached muscles- Zginanie i wyprostowanie stawu to ruchy przeciwstawne które wydłużają lub skracają mięśnie.

, ,

Damages … in the contexts. Law/ Business (4 All Users)

1. damages at large- całkowita suma poniesionych strat The expert issued the opinion according to which the compensation may not be sufficient to cover the damages at large – Biegły wydał opinię, według której odszkodowanie może nie pokryć całkowitej sumy poniesionych strat. 2. to sue for damages- pozwać o odszkodowanie/ dochodzić sądownie odszkodowania The injured […]