Wprowadzone przez Szymon Janicki

illuminate- …

podświetlić/ rozświetlić. We use the panel light switch when we need the switches to be illuminated– Używamy włącznika światła panelu gdy chcemy oświetlić/ podświetliść przełączniki.

stepper- …

steperek Stepper could be an alternative for cross-trainer in low-impact aerobic activity- Steperek może być alternatywą dla orbiterka, jako aktywność o niskiej intensywności.

exhausted- …

wyczerpany After the long and exhausting therapy, the patient was so weak that the doctors decided to stop medication– Po długiej i wyczerpującej terrapii pacjent był tae osłabiony, że lekarze zdecydowali się wstrzymać leczenie. 

daily workout- …

– codzienna porcja ćwiczeń. You need to start with moderate exercise and then gradually increase your daily workout– Musisz rozpocząć od umiarkowanych ćwiczeń i następnie stopniowo zwiększać codzienną porcję ćwiczeń.

hydration- …

nawodnienie. Proper hydration of the organism is one of the most important factors for the beauty and health of the skin- Odpowiednie nawodnienie organizmu jest jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na urodę i zdrowie skóry.