Wprowadzone przez Szymon Janicki

vegan- …

wegański When embarking upon a vegan diet you must control your protein intake to make sure you provide your body with enough protein- Przechodząc na dietę wegańską ważne jest aby kontrolować spożywanie białka, aby upewnić się, że dostarczamy go w diecie wystarczająco.

cuticles- …

skórki Using oil on your cuticles will prevent them from cracking and will leave your manicure flawless- Aplikowanie oleju na skórki zapobiegnie ich pękaniu i pozostawi twój manicure w nieskazitelnym stanie.

spinning class- …

zajęcia jazdy na rowerku High-intensity spinning classes have recently gained much interest among women involved in fitnesss- Intensywne zajęcia jazdy na rowerku zyskały ostatnio spore zainteresowanie ze strony kobiet związanych z fitnessem.

book- …

zarezerwować It is advisable to book flights and accommodation much earlier to get the best price and make sure there’s availability for the dates we want- Zaleca się wcześniejsze zabukowanie lotów i zakwaterowania aby otrzymać najlepszą cenę i mieć pewność że są one dostępne w wybrane przez nas dni.

failed attempt- …

nieudana próba. The failed attempt to launch the system resulted in stopping the project- Nieudana próba wprowadzenia produktu spowodowała rezygnację z projektu. The failure of the attempt resulted from the inadequate assumptions– Porażka projektu wynikała z nieodpowiednich założeń.

stage of development- …

etap rozwoju Keeping balance between expenditures and incomes poses one of the greatest challenges for the company at/on every stage of development- Zachowanie równowagi pomiędzy wydatkami, a przychodami stanowi jedno z największych wyzwań dla firmy na każdym etapie jej rozwoju.

magnetic north- …

północ magnetyczna. This instrument gives the pilot the accurate readings of aircraft position in reference to the horizon and magnetic north– Ten przyrząd zapewnia pilotowi  właściwe wskazanie pozycji samolotu w odniesieniu do horyzontu oraz północy magnetycznej.