provide technical support- …

  • zapewniać technologiczne wsparcie.

The company won the tender for the provision of the technical supportFirma wygrała przetarg na dostarczenie/ zapewnienie wsparcia technologicznego.