,

reservations- …

  • zastrzeżenia

The lawyer had a lot of reservations to the draft of the contract- Prawnik miał wiele zastrzeżeń do projektu umowy.