, ,

‘pick winners and losers’ Business / Technology (dostęp otwarty)

Net neutrality is basically the principle that keeps the internet open. Without it, big companies will be able to slow down certain websites and pick winners and losers Bezstronność w sieci to podstawowa zasada, która sprawia, że Internet jest otwarty. Bez tego, duże firmy będą w stanie spowalniać niektóre strony i rozdawać karty/decydować o obliczu branży /wskazywać zwycięzców i przegranych.

pick winners and losers- wskazywać/ wybierać/ decydować o tym kto jest zwycięzcą, a kto przegranym, ale także w znaczeniu polskiego idiomu: rozdawać karty.

  • Biznes

Unequal legal status of the corporations and small companies allows the former ones to pick winners and losers Nierówna sytuacja prawna dużych i małych firm sprawia, że the pierwsze mogą rozdawać karty na rynku.

  • Technologia

The undisputed dominance of a few brands enables them to pick winners and losers on the IT market Bezdyskusyjna dominacja kilku marek na rynku usług informatycznych pozwala im rozdawać karty/ decydować o wszystkim (etc.)