cutting-edge technology- …

– nowatorska/ wytyczająca nowe kierunki technologia.

Game  industry  has helped develop cutting-edge technologies into the mainstream consumer market several times before- Branża gier wielokrotnie pomogła wprowadzić nowatorskie technologie do szerokiego zastosowania przez konsumentów.