, , , , , , ,

Ważne w pracy online: giving advice/ udzielanie wskazówek i rad (4 All Users)

Mocno i jednoznacznie: Why don’t you … / You must … / You should … / tryb rozkazujący.

  • biznes: Why don’t you try to find a more suitable person for this position in the team (bardziej odpowiednia osoba na to stanowisko w zespole).
  • technologia: Why don’t you call the contractor and make sure the delivery comes on time (upewnić się, że dostawa przyjdzie na czas).
  • prawo: Why don’t you revise the contract to make sure there are no deficiencies (braki/ luki/ niedociągnięcia).

Pamiętajmy, że po czasownikach modalnych stosujemy bezokolicznik bez ‘to’:

  • lotnictwo: During the emergency situation you must keep calm and answer the questions asked by the ATC officer.
  • medycyna: You must change your lifestyle, otherwise you will suffer from the cardiovascular diseases (choroby układu naczyniowego).

No i oczywiście tryb rozkazujący,  informacje znajdziecie tutaj: https://ilcs.eu/tryb-rozkazujacy/

Formalnie: If I were you, I would … / I recommend … / I suggest that you should …/ 

  • lotnictwo: I suggest that you should monitor the fuel consumption more attentively/ lub z formą gerund: I suggest monitoring the fuel consumption more attentively (bardziej uważnie).
  • fitness: I recommend that you should connect proper diet with moderate exercise/ lub z formą gerund: I recommend connecting proper diet with moderate exercise (umiarkowany wysiłek).
  • technologia: Due to the frequent intrusions, we recommend immediate tightening of the security system (natychmiastowe uszczelnienie systemu zabezpieczeń/ systemu bezpieczeństwa).

Delikatnie, choć wszystko zależy od tonu głosu:)! May/ Might:

  • biznes: You might try to do it again but this time with more attention to detail (to zdanie może zabrzmieć naprawdę ostro, mimo dość delikatnej formy “might”)

Neutralnie: You need to …

  • lotnictwo: We divert you to another airport so you need to make sure you have all the appropriate vectors.